Geschiedenis

Onze community...

We zijn al sinds 1995 actief in de Nederlandse Visual Basic community, dus al ruim 20 jaar! Als bestuursleden van de toenmalige Visual Basic Groep (VBG) waren we betrokken bij de redactie van het Visual Basic Magazine en andere uitvoerende taken. In ruim 10 jaar brachten we tientallen magazines uit en verzorgden ook verschillende cursussen. Het is nu haast niet meer voor te stellen, maar in het eerste magazine schreven over het Internet en dat er iets bestond als surfen op het World Wide Web door te klikken op zogenaamde links!

 

"Wij zijn gek op het Microsoft .NET ontwikkelplatform en haar ontwikkeltalen, maar we hebben een sterke voorkeur voor Visual Basic .NET! ...."


In 2005 zijn André Obelink en Willem van den Broek de online community VBcentral.nl gestart. We vonden onder meer dat een betaald lidmaatschap van een gebruikersgroep uit de tijd was. Daarnaast was, natuurlijk door toedoen van het Internet, de manier waarop ontwikkelaars nieuwe technieken leren totaal veranderd. Een gedrukt kwartaalblad liep per definitie achter de feiten aan.
Al heel snel sloot ook Arjan van Huizen aan wij hebben samen, met hulp van enkele andere enthousiastelingen, ruim tien jaar lang de website beheerd, artikelen geschreven, vragen beantwoord in het forum en VBevents georganiseerd. Begin 2017 heeft Willem afscheid genomen van onze Visual Basic community en worden activiteiten vervolgd door Arjan en André.

Hoewel wel voornamelijk actief zijn als online community, zijn we samen met andere .NET communities ook betrokken bij het organiseren van events, zoals Visual Studio Launch Events of BUILD viewing parties.


Visual Basic

Visual Basic is een programmeertaal die in 1991 het levenslicht zag. Het was de eerste ontwikkelomgeving waarmee men middels een visuele omgeving software kon maken voor Microsoft Windows. Tot en met versie 6.0 was Visual Basic een autonome programmeeromgeving. De eerste versie van Visual Basic .NET (VB 7.0) kwam in 2002 op de markt. De taal is al die jaren geëvolueerd en momenteel zitten we al op versie 15.0. Deze taal maakt net als C# of F# onderdeel uit van Visual Studio 2017.