Registreren  Inloggen
zondag 25 juni 2017
Blog  
VBcentral.nl Blog

SQL Server 2012 (Denali)– What’s new in T-SQL

Microsoft heeft het voornemen om dit voorjaar de volgende versie van SQL Server uit te bregen. De werknaam van deze release is Denali, en onder deze naam zijn al diverse CTP’s en laatselijk ook de Release Candidate 0 verschenen. De commerciele naam van dit product zal SQL Server 2012 zijn, en met het verschijnen van de Release Candidate staat de feature set vast en zal alleen het hoognodige bijgeslepen worden.

In een blog wil ik stilstaan bij een aantal in het oog springende nieuwe features in T-SQL, welke het leven van de T-SQL programmeur verder veraangenamen.

Read the rest of entry »

Applicatie die zichzelf kan updaten

Zoals beloofd in het VBCentral Forum plaats ik hiermede een methode hoe je een applicatie(.exe) kan updaten en via Application.Restart deze kan herstarten.

Read the rest of entry »

De My Namespace Uitbreiden

Objecten uit de My namespace kunnen we uitbreiden, of we kunnen er objecten aan toevoegen.
 

Read the rest of entry »

Extensions Methods

Extensions Methods bestaan al sinds VB 9.0. Ik ga niet in detail bespreken hoe extensions werken, maar vooral laten zien, wat je er mee kan en hoe je dit in de praktijk kan toepassen. Extensions methods stellen je in staat om types uit te breiden met een routine of een functie.  Aangezien deze omschrijving het wellicht niet duidelijker maakt, gaan we dit aan de hand 2 voorbeelden proberen duidelijk te maken. Eerst een aantal zaken waar je op moet letten bij het maken van een extension: Extensions moeten worden aangemaakt in een Module. Elke functie of routine krijgt een attribute <Extension()>, dit attribute zit in de namespace System.Runtime.CompilerServices De eerste parameter van de functie is het type wat we gaan uitbreiden (Deze wordt verderop uitgelegd) Voorbeeld 1: Binnen een webapplicatie willen we de invoer van een gebruiker eerst encoden voordat we deze op onze pagina laten zien. We kunnen voor elke String schrijven: 1: Dim gevaarlijkeTekst = "<script ... Read the rest of entry »

Framework 4 Application.Restart

De app.config file kan dienst doen als vervanging van de klassieke INI files en kan men bepaalde settings erin bewaren en/of aanpassen.

 

Read the rest of entry »

Standaard operators in .NET – Deel 1

Een programma kan veel .NET code bevatten en veel van die code, is vaak code waarbij manipulaties op getallen en tekenreeksen(String) gedaan worden. Deze worden ook wel Operators genoemd. Operatoren, in het Nederlands, zijn gewoon de methodes van een bepaalde klasse. Voorbeelden zijn de bekende VB Left, Right en Mid functies uit de Visual Basic NameSpace. Deze werken nog prima, maar het is beter om de .NET varianten te gaan gebruiken en de Visual Basic NameSpace zelfs helemaal uit te schakelen in het Project! Als je dit doet wordt ook meteen duidelijk wat nog Legacy code is want die zal niet willen compileren! Bij het converteren van VB6 naar VB.NET code via Visual Studio 2005 of 2008 zorgt de NameSpace Microsoft.VisualBasic.Compatibility ervoor dat de gemigreerde VB6 code nog kan draaien. Deze moet natuurlijk ook zo snel mogelijk verdwijnen in je projecten om je applicatie een echte VB.NET applicatie te mogen noemen. In deze artikel reeks maak ik een opsomming van de meest voorkomende functies waarbij ik, ... Read the rest of entry »

Gebruik een Lambda expressies met een Generic List

Het gebruik van lambda expressies is niet geheel nieuw voor Visual Basic 2010. In voorgaande versies – eigenlijk met de komst van LINQ – was het al beschikbaar. Lambda’s zijn echter wel op een tweetal punten uitgebreid. Naast het feit dat u in Visual Basic 2010 nu multi-line lambda’s kunt gebruiken, kunt u ze nu ook als Function() aanroepen. De beperking van alleen een Sub() kunnen gebruiken is nu verleden tijd en men kan lamda’s ook gebruiken om waarden te retourneren.

Read the rest of entry »
Sponsors
Blog menu
Zoeken in VBcentral Blog
Volg ons via TwitterVolg ons op LinkedIN    Volg ons op LinkedIN    Volg ons via de RSS feed
Copyright 2005-2016 VBcentral.nl   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst