Het definiëren van Veld Types in SQL Server 2008

Inhoud

Data Types

Gegevenstype

Grootte

Omschrijving

     
Tinyint (n) Tinyint (n) 0 tot 255
SMALLINT (n) 2 bytes -32.768 Tot en met 32.767
INT (n) 4 bytes Ongeveer plus of minus 2 miljard (-2.147.483.648 tot 2147483647)
BIGINT (n) 8 bytes Ongeveer plus of minus 10 miljard of 10 miljoen biljoen of 10.000 quadriljoen of 10 triljoen (-9,223,372,036,854,775,808 tot 9.223.372.036.854.775.807)
FLOAT (n) 4 bytes als n <25 of 8 bytes als 24 <n <54 n cijfers achter de komma
REAL 4 bytes  
DECIMAL (n, d) 5-17 bytes n cijfers voor en na de komma, d cijfers achter de komma
SMALLMONEY 4 bytes -214,748.3648 Naar 214,748.3647
MONEY 8 bytes -922,337,203,685,477.5808 Naar 922,337,203,685,477.5807
SMALLDATETIME 4 bytes 01/01/1900 00:00 tot 06/06/2079 23:59
DATETIME 8 bytes 01/01/1753 tot 31/12/9999
DATETIME2 6-8 bytes 01/01/0001 tot 31/12/9999. Bedoeld als een vervanging voor SMALLDATETIME en DATETIME
DATETIMEOFFSET 8-10 bytes 01/01/0001 tot 31/12/9999, inclusief ruimte voor de tijdzone te compenseren
DATE 3 bytes 01/01/0001 tot 31/12/9999
TIME 3-5 bytes Nauwkeurige 100 na seconden
CHAR (n) vaste lengte, een byte per teken (n) tot 8000 Verbruikt n bytes van opslag
NCHAR (n) 2 bytes per veld lengte (n) unicode tekens
VARCHAR (n) variabele lengte, een byte per teken (n) tot 8000 Verbruikt 1 byte per karakter bewaard, tot n bytes
VARCHAR (MAX) 2 bytes per teken opgeslagen Maximum 2 GB. Vervanging voor TEKST datatype
Nvarchar (n) 2 bytes per teken opgeslagen (n), tot 4000 unicode tekens
Nvarchar (MAX) 2 bytes per karakter bewaard Maximum 2 GB. Vervanging voor ntext datatype
BIT 1 bit Null, 0 of 1 ,True False
BINARY Vaste breedte binaire gegevens Tot 8000 bytes
VARBINARY Variabele breedte binaire gegevens Tot 8000 bytes
VARBINARY (MAX) Variabele breedte binaire gegevens Tot 2 GB
GEOMETRIE   Microsoft SQL Server ruimtelijke opslag type
GEOGRAFIE   Microsoft SQL Server ruimtelijke opslag type
XML XML-documenten XML-schema collectie kan worden gedefinieerd om documenten te controleren
IMAGE   Opslag voor binaire afbeeldingen

Veld attributen

NULL : Veld kan NULL waarde bevatten
NOT NULL : Controle op geen NULL waarde
IDENTITY(x,y) : AUTOINCREMENT gebied te beginnen bij x en te verhogen door y

Beperkingen

Beperkingen geldende structuur en de handhaving van de consistentie van de gegevens. Verschillende beperkingen worden gespecificeerd zijnde:

PRIMARY KEY : Definieert kolom als primaire sleutel. Waarden moet uniek zijn en niet NULL

FOREIGN KEY : Kolomwaarden moet in reeksen van veld van een andere tabel

CHECK : Voorwaardelijke regel dat aan kolomwaarden moet voldoen

DEFAULT 'xxx' : Hiermee geeft u een standaardwaarde op voor een veld tijdens de INSERT

UNIEK : Kolom waarden moet uniek zijn. Meer dan een unieke beperking kan worden gedefinieerd op een tafel, maakt het mogelijk unieke NULL-waarden